Rozšíření bytu

Váš byt se rozšíří o plochu vašeho balkonu.

Váš byt se otevře do dvora a do přírody

Budete moci  usednout k obědu na váš prosluněný balkon v klidném vnitrobloku.

Zvýší se hodnota vaší nemovitosti

Ceny bytů v Praze se pohybují okolo 120 tisíc korun za metr čtvereční, při započítání poloviny plochy vašeho balkonu do součtu užitných ploch domu, pak po rozšíření vašeho balkonu o 4 m2 stoupne cena bytu řádově o 240 tisíc korun.

32081550_669372720070857_707055500584078

Jaké jsou výhody balkonu?

 

O vnitroblocích

Balkóny v centru města

 

Města jsou pokladnicí krásných příkladů, kdy se jednotlivá stavební období a styly na sebe vrství, prolínají či překrývají. Předpokládáme-li přirozený evoluční princip, pak ochrana a rozvoj jakékoliv části městské struktury jsou základními parametry pro její zdravou existenci. Jedna bez druhé vnáší do města nerovnováhu.

K hodnotným stavbám pro zajištění jejich ochrany a rozvoje je nezbytné přistupovat s maximální citlivostí. Balkóny historicky vytvářejí místo komunikace vnitřních prostor domu s okolím, v našem případě s vnitroblokem. Každý případ je specifický a je třeba se k němu tak chovat. Naše koncepce přístavby balkonů vycházejí jasně z logiky památkové regulace. Jsme přesvědčeni, že kombinace současných přístupů s pečlivě uváženou dávkou analogie s okolím je správným a přirozeným evolučním krokem ve stavebním vývoji místa.

939542894_lightbox%20-%20kopie_edited.jp

Jak má fungovat vnitřní město?


„Uživatelsky vstřícný veřejný prostor plní základní potřeby pobytu člověka: Mít si kde sednout, opřít se, natáhnout se, pojíst, číst si, dívat se, vyjít ven na vzduch, vidět přírodu a dotýkat se jí, popovídat si s přáteli. Věci, které zní banálně a samozřejmě, ale vybavíme-li si řadu příkladů veřejných prostor, zjistíme, že právě ony většinou zcela chybí. Prostory jsou místo toho přeplněny hromadami zdobných, anebo naopak utilitárních, nahodile vzniklých zbytečností. Nepochopitelně často opomíjenou a přitom jednou z nejzásadnějších součástí každého veřejného prostoru je obyčejné pohodlné sezení.
[Pavla Melková 2009]


„Musíme v sobě probudit radost chodce, radosti obyvatele veřejných prostorů a budovat obyvatelná města. Musíme je upravit tak, aby se v nich dalo žít, volně a bezpečně se pohybovat, procházet se, klidně nakupovat, pozorovat jejich krásu a památky, hrát si na hřištích, shromažďovat se, odpočívat, sedět v kavárnách venku, když je krásně, slunit se, koupat se,…Musíme se naučit města obývat.“

[Karel Honzík 1944]

Základní východiska

HMOTA

(výška zástavby, objemy ve vnitrobloku, tvar, barva...)

EPSON048-001.png
PROSTOR

(velikost, obrysy)

EPSON048-002.png
DĚJE

(odehrávající se činnost lidí, strojů, zvířat, rostlin)

EPSON048-003.png

Typologie vnitrobloků

POLOVEŘEJNÝ

veřejně přístupný

POLOSOUKROMÝ

obývaný skupinou obyvatel

SOUKROMÝ

v soukromém vlastnictví

NAHOŘE
  • mohu pozorovat co se děje ve vnitrobloku, ale kontakt s ním je již vzdálený, nemohu ho příliš ovllivňovat

  • vidím do okolní krajiny města

  • pozoruji západ a východ slunce

  • větší vliv větru


UPROSTŘED
  • vidím z blízka co se děje v bloku

  • mohu do dění zasahovat s odstupem ale jsem krytý

 

DOLE
  • bezprostřední kontakt se zemí

  • můžu vyjít ven a pobývat, ovlivňovat dění

  • zároveň nejsem od dění ve vnitrobloku chráněn

Využití vnitrobloků

 

Jak má fungovat vnitřní město?

Ve všech případech vytváří vnitroblok jeden ze dvou vizuálních výhledů z bytů. Do prostoru, krajiny.

Obyvatel přijde z hlučné ulice domů, balkon do vnitrobloku, mu poskytne klid a relaxaci.


Vnitroblok utváří výhled z okna, je to to co uvidíte když se ráno probudíte, místo které propojuje byt s krajinou ve městě. Balkonem vstoupíte ven do krajiny. Může to být prostor odpočinku a pozorování, prostor kde si zakouříte, meditujete, pijete kávu. Balkon Vám umožní nachytat paprsky jarního slunce a nadechnout se ranního vzduchu z rozkvetlé zahrady.

 

Vnitroblok utváří krajinu ve městě, ale také může být pouze skladištěm, parkovištěm či manufakturou. Pak dáte na balkon bednu s nepotřebnými věcmi, hrnec a složíte tam deštník se kterým jste se vrátili z dovolené.

EPSON140 _hluk.png

Vnitrobloky v ČR se pomalu začínají proměňovat na rekreační plochy, potenciál mají však také v podzemním parkování automobilů, popřípadě rekreačnímu využití střech dílen.

Balkony ve vnitroblocích

 

VZTAH BALKONU A VNITROBLOKU JE OBOUSTRANNÝ


Kvalita a činnosti ve vnitrobloku ovlivňují balkon, obyvatelé mají bližší vztah k vnějšímu prostoru, nemají potřebu prchat do parků a venkovské krajiny.
Balkony ovlivňují zpětně vnitroblok a dění v něm, přispívají k lepší kontrole nad vnitřním prostorem, vlastně ho rozšiřují o vertikální rozměr, který může být porostlý rostlinami, plný sedících, hrajících, komunikujících i odpočívajících lidí. Tento vertikální rozměr tak rozšiřuje a zkvalitňuje kvalitu vnitrobloku.

EPSON142 BALKONY.png
UMÍSTĚNÍ BALKONU V RÁMCI VNITROBLOKU

Přidaná hodnota bydlení a možnost zkvalitnění života ve vnitrobloku. Lidé mají díky balkonům o vnitroblok větší zájem.

SEVERNÍ FASÁDA


stálé zastínění
nejstudenější část
vítr zboku

ZÁPADNÍ FASÁDA


odpolední expozice

nejvyšší množství dešťových srážek

největší vítr

EPSON049.png
VÝCHODNÍ FASÁDA


ranní expozice
největší srážkový stín vzhledem ke směru převládajících větrů

JIŽNÍ FASÁDA


nejdelší oslunění

nejteplejší část

vítr z boku

BALKONY ZATÍM NEJSOU DŮSTOJNOU SOUČÁSTÍ PRAŽSKÉ ZÁSTAVBY


U starších domů (z počátku 20. století) se balkony umisťovány většinou do nik jako lodžií.

Novější domy a přestavby starších domů pak umisťují balkony ve větší míře přilepené na fasádu.

Balkony jsou umisťovány pod sebe.

Balkony ve vnitroblocích jsou zpravidla využívány pro věšení prádla, domácí výsadbu, uskladnění věcí atp. a zvyšují tak komfort jednotlivých bytů.

Aby si starší domy uchovali svou využitelnost, měla by se zvyšovat jejich kvalita.

Měli by být konkurenceschopné ve vztahu s moderní zástavbou.

Balkony případně podpořené zkvalitněním vnitrobloku, by měli tuto kvalitu podpořit.